Kaugloetavad vee- ja küttekulu arvestid korteriühistutele ja ärihoonetele

  • 12 aastat turul
  • Haldame üle 10 000 seadme
  • Meid usaldab üle 100 korteriühistu

 

 

 

Küttekulude mõõtmine aitab kaasa energiasäästlikumale käitumisele, kuna see mõjutab tarbija küttearvet;

Küttekulujaoturid on pika elueaga ega vaja tehnilist hooldust;

Iga alandatud temperatuurikraad hoiab küttekuludelt kokku ca 6%;

Teenustasu puudub perioodil, mil kütmist ei toimu;

Küttekulujaoturid ja kauglugemisprogramm arvestab iga radiaatori võimsust individuaalselt, samuti kodeeritakse igale korterile ka asukohakoefitsient, mis arvestab nii ilmakaari    kui ka maja ehituslikke eripärasid;

 

Et saavutada maksimaalset kokkuhoidu võiks majas olla kas uus või renoveeritud küttesüsteem ning radiaatoritele paigaldatud termostaatventiilid, et soojust ise reguleerida;

Samuti võiks olla teostatud ka küttesüsteemi tasakaalustamine ning - hooldus;